35047

Susturucular vantilatör ve aspiratör gibi havaya hareket veren elemanlarla kanallarda muhtemel aşırı hızdan kaynaklanan sesin seviyesini standartların müsaade ettiği seviyede tutmak, gereğinden fazla olan ses şiddetini sönümlemek için tasarlanmış elemanlardır. 
Dikdörtgen kesitli ve yuvarlak kesitli olmak üzere iki ana tipte üretilmektedirler.
Dikdörtgen kesitli olanlar 100mm bölme kalınlığı ve 200mm bölme kalınlığı olmak üzere iki tiptedirler. 
100mm’lik bölmeli susturucuların yerleştirilmesi 40 ila 100mm aralıkla, 200mm bölme kalınlığında olanların yerleştirilmesi ise 80 ila 200mm aralıkla yapılmaktadır.