35047

Kabin yükseklikleri nedeniyle değerli kullanım alanlarını israf etmeksizin kullanılmaları mümkündür. Düşük kabin profilleri asma tavan içine, yükseltilmiş döşeme içine veya sandviç duvar içlerine monte edilmelerine olanak sağlar.
 
Kanal tipi santrallar asma tavan içine askı elemanları ile, sandviç duvar içine ise taşıyıcı profiller vasıtasıyla monte edilirler. Bu nedenle inşai veya metal profil kaideye gerek duymazlar.
 
Özellikle çok katlı ofis komplekslerinde katların veya değişik kullanım amaçlı hacimlerin klimatizasyonu için uygun ünitelerdir.
 
Cihazın hangi konumda çalışması isteniyorsa ilgili pozisyon damper açılıp diğer damper kapalı konuma geçebilir. Bu sayede normal kullanım zamanlarında NBC filtre kullanılmamış olur ve uzun bir süre kullanımı sağlanır.